ДверіОК - виробництво вікон, дверей та гаражних воріт

Умови використання сайту

Умови використання сайтом

Виключно для інформування

Цей сайт і всі матеріали, розміщені на ньому, підготовані виключно з метою інформування і не є пропозицією до продажу чи заохоченням до купівлі/продажу цінних паперів, товарів та послуг чи інвестування. Сайт також не повинен слугувати основою для прийняття будь-яких інвестиційних рішень. Усі думки, висловлені на цьому сайті, не є порадами щодо інвестування; за потреби необхідно звертатися до незалежних експертів. Ані розміщення інформаційних матеріалів на цьому сайті, ані доступ до них не передбачає будь-яких зобов'язань чи обов'язків з боку ТММ.

Використання сайту

Сайт наданий лише для Вашого особистого некомерційного використання. Ви не маєте права копіювати, показувати, відтворювати, розповсюджувати, публікувати, змінювати, завантажувати, створювати похідні матеріали, продавати чи будь-яким іншим чином використовувати будь-яку частину Сайту чи матеріали, розміщені на ньому, без попереднього письмового дозволу DveriOK. Ви можете копіювати матеріали з цього сайту для свого особистого некомерційного використання за умови, що кожна їхня копія захищена авторським правом чи відповідними посиланнями та Умовами використання сайту.

Відмова від права вимоги

Даний сайт, матеріали і послуги, доступні на ньому, надаються у тому вигляді, в якому вони є чи будуть надані, без будь-яких гарантій чи умов завершеності, точності, комерційної вигоди, задовільної якості, придатності для визначених цілей та непорушення прав третіх сторін. DveriOK не несе відповідальності чи зобов'язань за функції, що знаходяться на цьому сайті, і не гарантує безперервної і безпомилкової роботи функцій, усунення дефектів, відсутності вірусів чи інших небезпечних програм на сайті чи сервері, на якому розміщений сайт. DveriOK також не зобов'язана оплачувати будь-які заявлені Вами послуги ремонту чи усунення несправностей.

Просимо взяти до уваги, що законодавство деяких країн не дозволяє усунення гарантій чи дозволяє їхнє часткове усунення. Таким чином, вищезазначене обмеження гарантій може не стосуватися Вас або стосуватися Вас лише до певної міри.

Просимо взяти до уваги, що Інтернет не є повністю безпечним комунікаційним каналом, і може бути потенційним засобом перехоплення, втрати, спотворення чи зміни комунікацій. Оскільки доступ до сайту забезпечується через сервер в Україні, інформація, яка знаходиться на цьому сайті, вважається наданою на території України і є предметом відповідного законодавства України. Якщо Ви заходите на сайт за межами України, Ви робите це на свій страх і ризик і несете відповідальність відповідно до місцевого, національного, чи міжнародного права, включаючи закони про цінні папери.

Просимо також врахувати, що незважаючи на те, що інформація на сайті поновлюється періодично, сайт не завжди містить найактуальнішу інформацію. З часом, а також з настанням наступних подій інформація може ставати неточною чи невичерпною. Сайт та інформація, розміщена на ньому, можуть бути змінені і/чи доповнені (включно із змінами до цих Умов) періодично без спеціального повідомлення.

Попередня діяльність не вважається показником чи гарантією майбутніх результатів; жодні заяви та припущення DveriOK не розцінюються як гарантія певних результатів діяльності в майбутньому.

Цей сайт може містити припущення, включно із заявами стосовно планів, можливостей, переговорів, умов ринку та економіки, наявності фінансування і вартості нерухомості. Ви можете визначити попередні твердження за наявністю в них наступних слів: "очікувати", "вважати", "припускати", "прогнозувати", "оцінювати", "мати наміри", "буде", "може", чи "могли б", заперечені форми даних слів та інші подібні словосполучення.

Такі припущення не є гарантією певних дій DveriOK чи третіх сторін. Такі прогнози дійсні лише на момент висловлювання. ТММ не бере на себе жодних обов'язків щодо перегляду таких прогностичних заяв на відповідність майбутнім подіям, зміні обставин, поглядів чи появі нової інформації, а також через будь-які інші причини.

Фактичні результати можуть відрізнятися від прогностичних тверджень через причини, які не залежать від DveriOK, включно зі змінами на тому чи іншому ринку чи в економіці, зокрема можливістю загального сповільнення економічного розвитку або спаду; змінами характеристик продукції компанії і географічної концентрації; конкуренцією в галузі; змінами рівня відсоткових ставок і ринків капіталу; поточними рішеннями керівництва; змінами в керівництві компанії; змінами у податковому законодавстві; змінами кліматичних та інших природних умов, які можуть впливати на діяльність DveriOK чи зашкодити її активам; екологічною відповідальністю та змінами в законах і правилах про навколишнє середовище; відмовою чи нездатністю третіх сторін виконувати свої обов'язки згідно з договорами; нездатністю сторін досягнути згоди на визначених умовах чи укласти угоду, ризики, пов'язані з фінансовою стабільністю спільних нових проектів; нестачею електроенергії; нашим умінням успішно керувати ризиками, пов'язаними із вищезгаданими факторами; та іншими ризиками, притаманними відповідному бізнесу.

Конфіденційність

Використовуючи цей сайт, Ви не розкриваєте DveriOK  не вимагає від Вас розкриття жодної додаткової інформації чи даних окрім тих, які автоматично використовуються технічним та програмним забезпеченням DveriOKвідповідно до існуючих стандартів і правил електронного обміну даними.

Ви погоджуєтеся використовувати інформацію, надану DveriOK, згідно з цими Умовами.

DveriOK собирает, хранит, обрабатывает эту пользовательскую информацию технического характера (включая стандартную информацию об IP адресах, приложениям и прочим данным) исключительно в целях технической поддержки функционирования этого сайта. Исключая случаи, обусловленные украинским законодательством, DveriOK будут держать в секрете любую информацию, полученную от пользователей в результате использования ими сайта, и не будет раскрывать эту информацию третьим лицам.

Під час встановлення Вашого програмного забезпечення (зокрема веб-браузера) Ви особисто можете змінити технічні умови доступу до Вашої конфіденційної технічної інформації.

DveriOK зобов'язується інформувати Вас про збір та збереження технічної інформації, яка Вас стосується.

Обмеження відповідальності

DveriOK не несе відповідальності щодо будь-якої прямої, спеціальної, опосередкованої, причинної чи випадкової шкоди чи яких-небудь збитків чи втрат будь-якого виду, які виникли внаслідок дій за контрактом, порушення законних прав чи у інший спосіб, навіть якщо DveriOK була повідомлена про можливість таких пошкоджень, які виникли в результаті доступу, використання чи неможливості використати цей сайт чи будь-яку продукцію, послуги чи інформацію, доступну на сайті, або такі, що виникли у зв'язку з передачею, перехопленням або викривленням комунікацій з цим сайтом. Законодавство деяких країн не дозволяє звільнення від відповідальності за передбачувані чи випадкові збитки, або ж дозволяє вводити обмеження тільки до певної міри; тому обмеження може Вас не стосуватися або стосуватися Вас в обмеженій формі.

Посилання на інші сайти

Посилання на сайти, які знаходяться на цьому сайті, призначені виключно для інформаційних цілей і не перевірені DveriOK. DveriOK не несе відповідальності, не підтримує і не схвалює змістове наповнення сайтів чи сторінок, посилання на які знаходяться на цьому сайті. Також DveriOK не несе жодної відповідальності за будь-які збитки чи втрати, які можуть бути виникнути в результаті з'єднання з сайтами, посилання на які знаходяться на цьому сайті.

Право, яке застосовується, юрисдикція і часткова недійсність Умов

Ваше використання цього сайту регулюється українським законодавством. Будь-яка недійсність окремих положень Умов не впливає на дійсність інших положень.

Модифікація сайту і умови використання

Вся інформація, розміщена на цьому сайті, є предметом для зміни без попереднього повідомлення. DveriOK може в будь-який час вносити зміни в наповнення сторінок цього сайту, переправляти відвідувача на інші сайти чи видаляти сторінки з цього сайту. Ці Умови також можуть періодично змінюватися, і використання Вами цього сайту розцінюється як Ваша згода з новими Умовами.

Припинення використання сайту

DveriOK може припинити використання Вами цього сайту без повідомлення.

Звернення до компанії DveriOK, вирішення конфліктів і суперечок

Всі питання і заяви стосовно використання цього сайту, а також щодо діяльності компанії DveriOK опрацьовуються уповноваженими співробітниками компанії DveriOK за адресою 0987150855@ukr.net.

У випадку суперечки між користувачем цього сайту і DveriOK щодо використання цього сайту застосовується наступна обов'язкова процедура розгляду претензій.

Користувач, який вважає, що його/її права та/чи інтереси були порушені компанією DveriOK, повинен надіслати претензію на адресу 0987150855@ukr.net українською, англійською чи російською мовою із зазначенням повного юридичного імені (для юридичних осіб) або ім'я та прізвища (для фізичних осіб), а також зворотної адреси (поштової та електронної).

Протягом 10 робочих днів після одержання претензії DveriOKзобов'язується надіслати відповідь по суті претензії на електронну адресу відправника, вказану в претензії.

DveriOK не буде розглядати анонімні скарги чи скарги, які містять неправдиву або неповну інформацію про відправника.

У випадку, якщо відправник не задоволений відповіддю, одержаною відDveriOK, або користувач не одержав її в призначений час, процедура повинна бути пройдена заново через поштову переписку. Для цих цілей використовується поштова адреса DveriOK, вказана нижче. Тоді термін відповіді від DveriOK в письмовій формі може бути продовжений не більше, ніж на 10 робочих днів.

У випадку нерозв'язання суперечки через процедуру подачі претензії суперечка повинна бути розв'язана в Господарському суді м. Києва (у випадку, якщо одна зі сторін суперечки є юридичною особою чи підприємцем без статусу юридичної особи) чи в районному суді м. Києва за місцем реєстрації DveriOK (у випадку, якщо друга сторона суперечки є фізичною особою).

Престиж Декор 140

Опис

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Бажаєте змовити?

Цікаві статті

Trocal KÖMMERLING

Уже мабуть не залишилось сумнівів що металопластикові вікна - це якість, тепло, зручність та надійність. Профіль з якого ми виготовляємо свої віконні та дверні конструкції заслужив на особливу увагу та високу оцінку. Німецький виробник профільних систем Trocal KÖMMERLING на ринку уже більше 120 років. І має поза 80 офіційних представників в Україні та світі. Ці профільні системи бувають кількох типів і мають наступні характеристики.

Двері, які не «облазять».

Двері термостіл

Комплектація броньованих дверей

Броньовані квартирні двері від виробника, можливе виконання кожної моделі у одній з п’яти комплектацій: Оптіма, Класік, Престиж, Комфорт та Преміум. Відповідно до комплектакії ціна на двері коректується. Квартирні двері ми радимо замовляти у двох стандартних розмірах: 870*2050 та 970*2050. Як правило такі двері і встановлені у Ваших квартирах, якщо ж потрібні індивідуальні розміри вартість зміниться відповідно. В описі до дверей є уся потрібна інформація, але ми також можемо Вас проконсультувати за телефоном 098 715-08-55. Додатково оплачуються такі послуги, як : заміна замка на замок вищої якості, нержавіючий поріг, обшивка рами чи створки, серцевина вищої якості, нестандартна фурнітура та рідкісні кольори плівок.

Металопластикові двері, все що потрібно знати.

Двері металопластикові

Як обрати вікна ?

Що впливає на теплозбереження?

З чого складається вікно.

Елементи вікна, на що звернути увагу. .

Як вибирати броньовані вхідні двері

Коли ви починаєте обирати вхідні двері, першу чергу необхідно визначити свої вимоги до них. Таким чином Ви розставите пріоритети саме для себе при виборі дверей.

Двері. Трохи історії

Такий невід'ємний предмет нашого життя, як двері, з'явився ще в первісні століття. У ті часи двері служила виключно для захисту від небезпечних проявів навколишнього світу.

Вхідні двері. Думки в голос

Запитайте мене які вхідні двері кращі? Я відповім двері вітчизняного виробника з хорошими замками.

Вигідні умови
кредитування

Відгуки

Зворотній дзвінок

Залиште ваш номер, та наш консультант відповість на всі ваші запитаня.